Photo © Ed Leatemia

Dr. Yvonne Buunk-Werkhoven (1967) is gepromoveerd sociaal psycholoog en mondhygiënist.

Sinds 2011 is zij (inter)nationaal actief betrokken als zelfstandig gedragswetenschapper, adviseur en onderzoeker bij promotie- en preventiemaatregelen, voorlichting en gedragsverandering op het raakvlak van de gezondheidspsychologie, public health en mondzorg.

Als supervisor/mentor/docent begeleidt (coacht) zij professionals en studenten; ook verzorgt zij gastcolleges, trainingen en webinars. Voorts schrijft zij als (co)-auteur en publiceerde zij vele peer-reviewed wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen, waarvan de meeste kunnen worden gedownload van deze website. Google Scholar citation profile

In navolging van haar werkzaamheden als gedragswetenschappelijk docent bij de huisartsopleiding Amsterdam UMC, lokatie VUmc | Hengelo, richt zij zich nu vooral op de psycho-sociaal-medische beroepspraktijk en blijft zij zich bekwamen middels het volgen van bij- en nascholing én het opdoen van praktijkervaring.

Graag helpt dr. Yvonne Buunk-Werkhoven en is zij veelzijdig en bevlogen inzetbaar bij aanverwante onderwerpen. Deze website informeert over haar activiteiten en lopende onderzoeksprojecten.


Latest news

Open Access publication

Buunk-Werkhoven Yvonne A.B. Pick A T – Public Campaign to Promote the Use of Toothpicks: A Pilot Study. Adv Dent & Oral Health. 2017; 4(5): 555673. DOI: 10.19080/ADOH.2017.05.555673. Read article