Photo © Ed Leatemia

Dr. Yvonne Buunk-Werkhoven (1967) is gepromoveerd sociaal psycholoog en mondhygiënist.

Als zelfstandig gedragswetenschapper,  adviseur en onderzoeker is zij (inter)nationaal betrokken bij promotie- en preventiemaatregelen, voorlichting en gedragsverandering op het raakvlak van de gezondheidspsychologie en de preventieve mondzorg.

Daarnaast werkt zij part time als Gedragswetenschappelijk docent bij de huisartsopleiding Amsterdam UMC, lokatie VUmc | Hengelo en richt zij zich nu vooral op de psycho-medische beroepspraktijk door zich hierin te bekwamen middels het volgen van bij- en nascholing en het opdoen van praktijkervaring.

Als supervisor verzorgt zij trainingen en webinars voor professionals en studenten. Voorts schrijft zij als (co)-auteur en publiceerde zij vele peer-reviewed wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen, waarvan de meeste kunnen worden gedownload van deze website. Google Scholar citation profile

Graag helpt dr. Yvonne Buunk-Werkhoven en is zij veelzijdig en bevlogen inzetbaar bij aanverwante onderwerpen. Deze website informeert over haar activiteiten en lopende onderzoeksprojecten.


Latest news

Open Access publication

Buunk-Werkhoven Yvonne A.B. Pick A T – Public Campaign to Promote the Use of Toothpicks: A Pilot Study. Adv Dent & Oral Health. 2017; 4(5): 555673. DOI: 10.19080/ADOH.2017.05.555673. Read article