Yvonne Buunk-Werkhoven

photo © Patrick van der Sande i.o. NVM-mondhygienisten

Dr. Yvonne Buunk-Werkhoven is werkzaam als zelfstandig onderzoeker, sociaal psycholoog en mondhygiënist. Op het gebied van mondzorg is zij (inter)nationaal in advies- en onderzoeksfuncties betrokken bij promotie- en preventiemaatregelen, voorlichting en gedragsverandering (International Oral Health Psychology).

Zij heeft veel kennis van en jarenlange ervaring met vraagstukken en zorg- en beleidsgericht onderzoek op het raakvlakgebied van de sociale – gezondheidspsychologie en de preventieve mondzorg. Veelzijdig en bevlogen is dr. Yvonne Buunk-Werkhoven over deze en aanverwante onderwerpen inzetbaar als wetenschappelijk adviseur, (praktijkgerichte) onderzoeker, trainer, supervisor en spreker.


Laatste nieuws

Poster at Sixth ARPH Conference

ARPH posterBuunk-Werkhoven & Op den Kelder-Donne. From another perspective: Awareness of the importance of optimal oral health among the healthcare consumer”. Sixth Annual ARPH Conference. February 2nd and 3rd 2017, Leiden, The Netherlands. [P40, pag. 97 in Program & Abstract book].

See article in DentalInfo & in Oral Health Magazine
Kunst & Wetenschap

dentz-nr6-2016“People who say it cannot be done…” In de Dentz, jaargang 8 – 2016 – nummer 6, p.65
Poster presentatie BSDHT Oral Health congres

poster-kidsfabriek-2016Buunk-Werkhoven Y.A.B. & Steverink-Jorna, L. Kidsfactory 2016 A public learning and play event to promote oral self-care for children and parents. BSDHT British Society Dental Hygiene & Therapy, Oral Health Conference and Exhibition, 18-19 November 2016. Waterfront Hall Conference Centre, Belfast, Northern Ireland.

See article in DENTALINFO & in OH Jan BSDHT (pdf)