Photo © Patrick van der Sande

Dr. Yvonne Buunk-Werkhoven (1967) is sociaal psycholoog en mondhygiënist.

Op 1 april 2010 promoveerde zij als psycholoog en mondhygiënist aan de RUG tot doctor in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen op het proefschrift World White Teeth: Determinants and promotion of oral hygiene behavior in diverse contexts. Voor de toepassing van de theorie van gepland gedrag (TPB) en het gedragsverandering fasenmodel (TTM) heeft zij een index ontwikkeld, waarmee mondhygiënegedrag (OHB index) kan worden vastgesteld en geëvalueerd.

Zij doet praktijkgericht onderzoek onder meer naar gedrag, leefstijl, gezondheid, aantrekkelijkheid en over de sociaal maatschappelijke context ervan.Vanaf 2019 verzorgt zij als associate professor gastcolleges gericht op patiëntenzorg en communicatie (o.a. aan de Kauno Kolegija, Medicinos Fakultetas) in Litouwen. Zij is bestuurslid van de Stichting Bocas Sanas Holanda-Maimón en zit in de Editorial Board van de Korean Journal of Dental Hygiene Science. Van 2019 tot 2021  fungeerde zij als Visiting Professor in een 3 in One Programme aan de Tandheelkunde faculteit (Facultas Kedoktoran Gigi) aan de Brawijaya Universiteit in Malang, Indonesië. In 2019-2022 was zij bestuurslid, 2e secretaris van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, waarvan zij vanaf 2011 -op uitnodiging- lid is. Met prof. dr. Arie Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen) heeft zij een hoofdstuk geschreven voor het boek: ‘Planned Behavior: Theory, Applications and Perspectives’.

Voor de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT; sinds 2021 gefuseerd met KNMT) was zij 2 jaar werkzaam als klachtenfunctionaris. Van september 2010 t/m 2019 zat zij in het bestuur van de Chief Dental Officer/Public Health Section van de FDI World Dental Federation, en tot juni 2016 was zij voorzitter van de Professional and Public Relations Committee HoD-IFDH (House of Delegates of the International Federational of Dental Hygienists). Vanaf april 2010 tot november 2016 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) met als portefeuille Onderwijs, Scholing & Wetenschap. Van 2012-2014 was zij eveneens interim portefeuillehouder Kwaliteit.

Yvonne startte haar loopbaan als tandartsassistent in Haren (Groningen). In 1989 behaalde zij haar bewijs van bevoegdheid van mondhygiënist te Utrecht. Na een aantal jaren in de algemene praktijk en in de parodontologie gewerkt te hebben, ging zij vanaf 1995 als hogeschooldocent werken in het hogeronderwijs (opleiding tandheelkunde & mondzorgkunde). Gelijktijdig werkte zij als mondhygiënist en als onderzoeker in de forensische psychiatrie en studeerde zij in deeltijd psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen (RUG). Tijdens haar studie was zij als docent-trainer betrokken bij de onderwijsactiviteit studentenrechtbank (rechtenfaculteit). In 2005 studeerde zij af in de sociale psychologie (nevenrichting klinische psychologie en vrije studie-onderdelen rechtsgeleerdheid). Aansluitend heeft zij met een subsidie van Stichting Mobiliteitsfonds hbo (Zestor) een parttime promotieonderzoek uitgevoerd naar de determinanten van mondhygiënegedrag in Nepal, Uruguay, Spanje en de Antillen, en in Nederland bij onder meer tbs-patiënten en bij rekruten van de landmacht. In 2006 ontving zij de wetenschappelijke prijs van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI). Na haar promotie heeft zij als sociaal psycholoog gedoceerd bij de HBO-opleiding toegepaste psychologie en vele praktijkgerichte onderzoeksprojecten gecontinueerd.

Bank: NL40INGB0004552480 | btw-id: NL002155743B35 | KvK: 51552256