photo © Patrick van der Sande

Dr. Yvonne Buunk-Werkhoven (1967) is sociaal psycholoog en mondhygiënist. Als zelfstandig onderzoeker en adviseur heeft zij veel kennis van en jarenlange ervaring met vraagstukken en zorg- en beleidsgericht onderzoek op het raakvlak van de gezondheidspsychologie en de preventieve mondzorg. Zij is (inter)nationaal in advies- en onderzoeksfuncties betrokken bij promotie- en preventiemaatregelen, voorlichting en gedragsverandering.

Met prof. dr. Arie Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen) heeft zij een hoofdstuk geschreven voor het boek: ‘Planned Behavior: Theory, Applications and Perspectives’. Voor de betrouwbaarheid en validiteit van de MondiX® zijn onder een representatieve groep van ruim 1450 Nederlanders gegevens verzameld. De normgegevens vormen de basis voor de digitale index, waarmee mondhygiënegedrag van individuen en groepen kan worden vastgesteld en geëvalueerd. Voorts doet zij onderzoek naar het belang van mondzorg-gedrag als onderdeel van de algemene gezondheid, aantrekkelijkheid, en over de sociaal maatschappelijke context ervan, o.a. op Curacao.

Van haar hand zijn publicaties verschenen in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Community Dentistry and Oral Epidemiology, Journal of Public Health Dentistry, International Dental Journal, International Journal of Dental Hygiene en het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT). Daarnaast publiceert zij vele professionele artikelen in onder andere het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM) en DentalInfo.

Meer over dr. Yvonne Buunk-Werkhoven: Op 1 april 2010 promoveerde zij als psycholoog en mondhygiënist aan de RUG tot doctor in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen op het proefschrift World White Teeth: Determinants and promotion of oral hygiene behavior in diverse contexts.  In september 2010 is zij toegetreden tot het bestuur van de Chief Dental Officer/Public Health Section van de FDI World Dental Federation. Vanaf 2011 is zij -op uitnodiging- lid van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap. Tot juni 2016 was zij voorzitter van de Professional and Public Relations Committee HoD-IFDH (House of Delegates of the International Federational of Dental Hygienists). Vanaf april 2010 tot november 2016 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) met als portefeuille Onderwijs, Scholing & Wetenschap. Van 2012-2014 was zij eveneens interim portefeuillehouder Kwaliteit.

Yvonne startte haar loopbaan als tandartsassistent in Haren (Groningen). In 1989 behaalde zij haar bewijs van bevoegdheid van mondhygiënist te Utrecht. Na een aantal jaren in de algemene praktijk en in de parodontologie gewerkt te hebben, ging zij vanaf 1995 als hogeschooldocent werken in het hogeronderwijs (opleiding tandheelkunde & mondzorgkunde). Gelijktijdig werkte zij als mondhygiënist en als onderzoeker in de forensische psychiatrie en studeerde zij in deeltijd psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen (RUG). Tijdens haar studie was zij als docent-trainer betrokken bij de onderwijsactiviteit studentenrechtbank (rechtenfaculteit). In 2005 studeerde zij af in de sociale psychologie (nevenrichting klinische psychologie en vrije studie-onderdelen rechtsgeleerdheid). Aansluitend heeft zij met een subsidie van Stichting Mobiliteitsfonds hbo (Zestor) een parttime promotieonderzoek uitgevoerd naar de determinanten van mondhygiënegedrag in Nepal, Uruguay, Spanje en de Antillen, en in Nederland bij onder meer tbs-patiënten en bij rekruten van de landmacht. In 2006 ontving zij de wetenschappelijke prijs van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI). Na haar promotie heeft zij als sociaal psycholoog gedoceerd bij de HBO-opleiding toegepaste psychologie en praktijkgericht onderzoek uitgevoerd in de Dominicaanse Republiek voor de Stichting Bocas Sanas Holanda-Maimón. In samenwerking met Selma Burrekers, praktijk Mondhygiënistengroep Groningen heeft zij een praktijkgericht onderzoeksproject onder jonge moeders afgerond. Inmiddels zijn er diverse studies verricht om het gebruik van tandenstokers in de horeca te bevorderen. Een boek over ‘effectieve preventieve mondzorg’ is in wording.

Bank: NL40INGB0004552480 | btw-id: NL002155743B35 | KvK: 51552256